Wyburzenia, Rozbiórki, Roboty ziemne - Jaxa-Pol

Wykopy

Dysponując specjalistycznym sprzętem, który umożliwia nam realizację szerokiego zakresu robót ziemnych.

Jesteśmy gotowi wykonać na Państwa zlecenie m.in.:

 • prace makroniwelacyjne wraz z profilowaniem terenu,
 • wykopy ziemne szerokoprzestrzenne oraz jamiste,
 • podbudowy pod obiekty halowe, ulice,
 • podnoszenie terenu,
 • wymiany gruntu,
 • transport sypkich materiałów wraz z ich załadunkiem oraz rozładunkiem.

Wykonujemy także prace przygotowawcze do wdrożenia robót ziemnych. Należą do nich:

 • wytyczanie i stabilizacja gruntu w obszarze planowanego wykopu,
 • oznakowanie przebiegu instalacji podziemnych,
 • identyfikacja przeszkód, które wymagają szczególnych środków ostrożności i ich oznaczenie,
 • oczyszczenie terenu (usunięcie drzew, krzewów oraz zanieczyszczonej gleby; przełożenie istniejących instalacji, zabezpieczenie obiektów itp.),
 • wytyczenie i przygotowanie dróg dojazdowych,
 • odwodnienie powierzchniowe terenu (zabieg mający na celu zabezpieczyć wykopy przed wpływaniem do nich wód opadowych i gruntowych),
 • roboty geodezyjne.

Prace geodezyjne obejmują swoim zakresem takie czynności, jak: wytyczenie dna wykopu, usytuowanie podstawowych elementów konstrukcyjnych, określenie nachylenia skarp wykopu, powierzchniowe odwodnienie jego dna oraz wgłębne obniżenie poziomu wody gruntowej. Jeśli planujecie Państwo inwestycję przewidująca budowę budynku lub innej budowli (ziemnej, naziemnej bądź też nadziemnej), przed ich posadowieniem konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Właśnie w tym celu wykonuje się roboty ziemne. Jest to zaledwie jeden z wielu przykładów, w ramach których stosowane są tego rodzaju prace. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Specjalizujemy się w branży inwestycyjno – budowlanej

zatrudniamy doświadczonych oraz wysoce wykwalifikowanych pracowników.

KONTAKT

JAXA-POL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
61-013 Poznań
ul. Chemiczna 2A

tel. + 61 87 80 847
tel. + 61 87 80 205
fax. + 61 87 80 206
m: biuro@jaxa-pol.com.pl

tel. kontaktowy:
601 088 844

SPRZĘT

Zapraszamy do zapoznania się z naszym profesjonalnym sprzętem, sprawdź.

OSTATNIE REALIZACJE

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami, sprawdź.

Designed by